Tilstandssrapport

Når du står overfor kjøp eller salg av bolig, blir en grundig tilstandssrapport utført etter NS3600. Den gir et detaljert bilde av boligens tilstand og sikrer en trygg eiendomstransaksjon basert på objektiv vurdering fra en sertifisert takstmann.

Hva er en Tilstandsrapport?

En tilstandssrapport er et dokument som beskriver boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Takstmannen går under befaringen igjennom boligen både utvendig og innvendig, foretar nødvendige målinger, sjekker nødvendige papirer, – for så å utferdige dokumentet Tilstandssrapport. Her fremkommer eventuelle tilstandssvekkelser og mangler som boligen måtte ha i forhold til norsk standard.

En grundig tilstandssrapport gir trygghet for kjøper og selger, og bidrar til å forebygge fremtidige konflikter ved å avdekke potensielle problemer tidlig. Vår takstmanns ekspertise sikrer en rapport som er både detaljert og lett forståelig, slik at du kan ta informerte beslutninger angående din eiendom.

Forberedelser før inspeksjon: For å sikre en effektiv vurdering, er det viktig at boligen presenteres ryddig og tilgjengelig. Fjern unødvendige gjenstander som kan hindre inspeksjon av vitale konstruksjonselementer. Sørg for at alle rom er lett tilgjengelige, inkludert loft, kjeller og tekniske rom. Dokumentasjon relatert til byggearbeider, renoveringer og viktige reparasjoner bør også være tilgjengelig.

Hjelp ved Byggetvister: I tilfeller der det oppstår uenighet rundt nybygg, tilbygg eller renoveringer, tilbyr vi ekspertise for å løse byggetvister. Med en nøytral og faglig vurdering basert på Norsk Standard og dyptgående bransjeerfaring, bidrar vi til en rettferdig løsning av tvisten.

Momenter i Tilstandssrapporten:

Tilstandssrapport dekker en omfattende sjekkliste fra fundament til pipehatt, inkludert:

 

 • Grunn og fundamenter
 • Dreneringssystemer
 • Veggkonstruksjoner og fasader
 • Vinduer og ytterdører
 • Takets konstruksjon og tilstand
 • Kvaliteten på taktekking, renner og beslag
 • Tilstand på terrasser, balkonger og utvendige trapper
 • Pipeløp og ildsted
 • Overflatebehandling av innvendige rom
 • VVS-installasjoner
 • Elektriske anlegg (enkel visuell kontroll)
 • Hulltaking mot våtrom/utforede kjellervegger
 • Terrengforhold som kan påvirke boligen