Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er et dokument som beskriver boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Takstmannen går under befaringen igjennom boligen både utvendig og innvendig, foretar nødvendige målinger, sjekker nødvendige papirer, - for så å utferdige dokumentet Boligsalgsrapport. Her fremkommer eventuelle tilstandssvekkelser og mangler som boligen måtte ha i forhold til norsk standard.

Momenter som beskrives er:
• Grunn og fundamenter
• Drenering
• Veggkonstruksjon og utvendige fasader
• Vinduer og dører
• Takkonstruksjon
• Taktekking
• Takrenner, nedløp og beslag
• Terrasse, balkong og utvendige trapper
• Piper og ildsteder
• Innvendige overflater
• Innvendige trapper
• VVS (ventilasjon, varme og sanitær)
• Elektrisk anlegg
• Terrengforhold
• I tillegg gis ofte en beskrivelse av hvert enkelt rom, mht. vegger, gulv og tak

Før takstmannen kommer

boligsalgsrapport


Ha klar en ”Boligmappe” med tegninger, kvitteringer på utført arbeid, rapport fra feier, rapport fra el-tilsyn osv. Dette er viktige dokumenter for mitt arbeid.

Tenk gjennom om det har vært eller er skader, feil eller mangler ved boligen. Notér gjerne ned på et ark, slik at jeg får alle opplysningene. Notér også ned dersom det har vært foretatt oppussing, ombygging, utskifting, og når boligen sist ble malt utvendig osv.

Sett opp stigen, slik at jeg får sett på tak, takrenner og beslag.

På bad og andre våtrom bør sluk være rengjort, og ventilasjon være lett tilgjengelig for inspeksjon. Vennligst ikke bruk dusjen de siste timene før jeg kommer.

Ha varmtvannsberederen tilgjengelig dersom det lar seg gjøre.

Tilrettelegg for inspeksjon av kjeller/loft og sikringsskap. Er det behov for gardintrapp for å komme til på loft, er det fint om du setter den frem.

Jeg har behov for å komme til langs alle yttervegger i kjeller/underetasje, så det er fint om disse områdene er ryddet. 

Hjelp ved byggetvister


Ved nybygg, tilbygg og reparasjoner på boliger, vil det i noen tilfeller oppstå byggetvister mellom byggherre og ansvarlig byggfirma. Ofte kan det da være lønnsomt å kontakte en utenforstående fagmann som kan gi en uavhengig og objektiv uttalelse angående problemet. Alt med utgangspunkt i NS (Norsk Standard) og den erfaring jeg som byggmester har.

boligsalgsrapport tvist

 

 

  Mestermerke

 logo medlem01x

 Takstmann Arild Grundetjern AS
Auglandsveien 16 D
4620 Kristiansand

Telefon: 919 98 000